STUDIO SNOUK.
TARIEVEN

TARIEVEN

ZANGLESSEN

FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN ZANG

1. AFZEGGEN/WIJZIGEN
Gelieve minimaal 24 uur van tevoren aangeven, binnen de 24 uur wordt de les gerekend als gevolgd.
In geval van een strippenkaart krijgt de leerling 1 vrije afzegging. Dan komt de 24-uurs regel te vervallen en wordt de les op een later moment ingehaald.
Voor lessen die door mijn toedoen worden afgezegd geldt dat deze altijd worden ingehaald.

2. AFGESRPOKEN TIJD
De les start op de afgesproken tijd, te laat komen gaat van de tijd van de leerling af.
Ik zorg ervoor dat ik op tijd aanwezig ben, 30-15 min van tevoren. Indien er geen andere les aan de gang is kan de les eerder beginnen.

3. STRIPPENKAART
De strippenkaart blijft altijd geldig, vroegtijdig stoppen is hierdoor niet mogelijk. Je kunt de overige lessen wel door iemand anders laten volgen.

4. ABONNEMENT
Het abonnement start vanaf het moment van inschrijving. Mocht dit halverwege de maand zijn wordt alleen het aantal gevolgde lessen afgeschreven. Hetzelfde geldt voor vakantie van zowel docent als leerling. Mits van tevoren aangegeven – minimaal 7 dagen voor de te volgen les(sen).
Lessen die op een andere manier zijn gemist worden wel gerekend als gevolgde lessen.

Het verzetten van een les is mogelijk, mits van tevoren aangegeven. Zie Afzeggen.
Er geldt een maand opzegtermijn voor het abonnement.

5. BETALING
– Strippenkaart: De betaling dient voldaan te zijn voor de start van de eerste les. Zie deze optie als prepaidkaart zonder verplichte verlenging en zonder maandelijks opzegtermijn. Indien er niet of te laat is betaald gaan de lessen niet door.
– Abonnement: De factuur dient binnen 14 dagen na versturen betaald te zijn. Facturen worden eind van de maand verstuurd, bij het abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij nalatige betaling zal er een extra factuur worden verstuurd om de overeenkomst teniet te doen. Dit bedrag komt bovenop het nog verschuldigde bedrag.

6. KORTING
Breng jij een nieuwe klant/leerling naar STUDIO SNOUK.? Dat wordt bijzonder gewaardeerd in de vorm van 15% korting op de volgende les/strippenkaart/maandfactuur.

7. MEE NAAR DE LES
Privéles – overleg altijd even met de docent of dit kan.
Duo les – overleg ook met de docent maar liever geen trio.
Workshop/groep – de groepen voor een workshop worden van tevoren afgesproken. Meer mensen mag, mits deze bijbetalen.

ALGEMENE VOORWAARDEN FOTOGRAFIE

1. AFZEGGEN/WIJZIGEN
– Voor de shoot plaatsvindt is er een aanbetaling gedaan van 20% van het gehele aankoopbedrag. Dit is een stukje eigen risico met plannen van de shoot, dit geld krijg je niet meer terug. Mocht de shoot om welke reden dan ook volledig komen te vervallen hoeft de rest van het bedrag niet betaald te worden.
– Verplaatsen van een shoot vanwege slecht weer of ziekte is altijd mogelijk. Gelieve 24uur van tevoren indien mogelijk. Een shoot wordt maximaal 3x uitgesteld.

2. GERBUIK FOTO’S
– De foto’s mogen zodra ontvangen overal worden gebruikt onder vermelding van de naam vd fotograaf en alleen in de bewerking van de fotograaf.
– RAW bestanden worden niet gedeeld.
– Gebruik je de foto’s voor professionele doeleinden zonder vermelding van de naam van fotograaf en/of met andere bewerking zit hier een boete op voor iedere geplaatste foto.

3. BETALING
– De betaling dient volgens de afgesproken termijnen voldaan te worden. Indien dit niet gebeurt worden eventuele beelden niet geleverd tot de betaling is gelukt.
– Ontevreden klanten dienen een nieuwe afspraak te maken om duidelijk overeen te kunnen komen waar het probleem zit. Naar aanleiding van dit gesprek wordt verdere actie ondernomen. In principe blijft de investering van de klant staan.

4. REISKOSTEN
– Voor reiskosten worden de gebruikelijke €0,21/km gerekend.